Farma Rampuše

Rodinná farma Rampuše byla založena roku 2003 a působí v oblasti předhůří Orlických hor. Od roku 2011 hospodaříme v režimu ekologického zemědělství. Věnujeme se chovu skotu masného plemene GALLOWAY.

Od roku 2005 jsme členy Českého svazu chovatelů masného skotu (ČSCHMS).

Zabýváme se výkrmen jatečného skotu s návaznou finalizací a prodejem vyzrálého hovězího masa koncovému spotřebiteli. Jsme držiteli certifikátů BIO na veškerou faremní produkci. Objednávky doručujeme vlastním chladírenským vozem.

Naše zvířata jsou chována přirozeným pastevním způsobem. V zimním období je zkrmováno  seno a travní senáž, kterou lisujeme do kulatých balíků a tyto následně (pro zdárný průběh fermentačního procesu) chráníme ovinutím strečovou fólií. Zvířata mají zajištěn celoroční přístup k napajedlům s tekoucí vodou. Pro zajištění přísunu soli a nezbytných minerálních prvků, je celoročně podáván liz. Telení krav probíhá v zimovišti, v období od března do konce května.Vzhledem k místním specifickým, klimatickým podmínkám a poloze našich pastvin přes 600 m n.m.,  zvířata opouštějí zimoviště nejdříve začátkem června, kdy již pastviny poskytují dostatek kvalitní a šťavnaté píce. 

V neposlední řadě klademe trvalý důraz na minimalizaci stresových vlivů při manipulaci se zvířaty a na jejich celkovou životní pohodu tzv.welfare.