Farma Rampuše

Farma Rampuše je podnik rodinného typu s cca 140 ha výměrou luk a pastvin, převážně vlastní půdy, v oblasti Orlických hor.Věnujeme se chovu skotu masného plemene GALLOWAY. Od roku 2005 jsme zapojeni do programu kontroly užitkovosti masného plemene (KUMP) a současně jsme členy Českého svazu chovatelů masného skotu (ČSCHMS). Zabýváme se produkcí jatečných zvířat a plemenného materiálu. V roce 2011 jsme vstoupili do dvouletého přechodného období, režimu ekologického zemědělství. Naše zvířata jsou chována přirozeným pastevním způsobem. V zimním období je zkrmováno  seno a travní senáž s vysokým obsahem sušiny, kterou lisujeme do kulatých balíků a tyto následně (pro zdárný průběh fermentačního procesu) chráníme ovinutím strečovou fólií. Zvířata mají zajištěn celoroční přístup k napajedlům s tekoucí vodou. Pro zajištění přísunu soli a nezbytných minerálních prvků, je celoročně podáván liz. Telení krav probíhá převážně v zimovišti, v období od dubna do konce května.Vzhledem k místním specifickým klimatickým podmínkám a poloze našich pastvin přes 600 m n.m.,  zvířata opouštějí zimoviště nejdříve začátkem června, kdy již pastviny poskytují dostatek kvalitní a šťavnaté píce. V neposlední řadě klademe trvalý důraz na minimalizaci stresových vlivů při manipulaci se zvířaty a na jejich celkovou životní pohodu tzv.welfare.